iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Stav k 19. 9. 2019 17:18:54

Nalezeno 36 záznamů.Poslední změna: 19.9.2019 11:55:08

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1836/19 Oznámení ostatní 18.9.2019 16.11.2019 18.9.2019 dokument PDF (79 kB)
Oznámení zahájení společného řízení a nařízení veřejného ústního jednání - RD, garáž, parc.č. 783/6 k.ú. Drahlín č.j. 1801/19/Tů Oznámení Stavební úřad Jince 13.9.2019 15.10.2019 13.9.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 1709/19 Veřejná vyhláška ostatní 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (105 kB)
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích, osazení DZ na MK 1512/19 Oznámení Městský úrad Příbram 30.7.2019 31.12.2019 30.7.2019 3 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse 2019 RO č.2/2019 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 4.7.2019 2.1.2020 4.7.2019 dokument PDF (128 kB)
Závěrečný účet městyse Jince za rok 2018 RO ZÚ2018 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 28.6.2019 30.6.2020 28.6.2019 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Pionýrská skupina SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (226 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Sokol SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (169 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Jinečáček SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (139 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - TJ Jince SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (151 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - SK 1921 SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (163 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec) VV kůrovec Veřejná vyhláška Úřad městyse Jince 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (237 kB)
Svazek obcí Podbrdského regionu – oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 Rozp. SOPR Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 29.3.2019 31.12.2019 29.3.2019 dokument PDF (484 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse 2019 RO č.1 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 29.3.2019 2.1.2020 29.3.2019 dokument PDF (100 kB)
Oznámení - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 502/19 Oznámení ÚZSVM 4.3.2019 4.3.2029 4.3.2019 2 dokumenty
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2018 462/19 Zprávy Úřad městyse Jince 28.2.2019 28.2.2020 28.2.2019 dokument PDF (58 kB)
Schválený rozpočet městyse Jince na rok 2019 ROZP Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 14.12.2018 2.1.2020 14.12.2018 dokument PDF (72 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Jince 2020, 2021 ROZP Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 14.12.2018 2.1.2020 14.12.2018 dokument PDF (22 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Jince 2188/18 Oznámení 21.11.2018 31.12.2023 21.11.2018 dokument PDF (40 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú.Běřín 2186/18 Oznámení 21.11.2018 1.1.2020 21.11.2018 dokument PDF (47 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 SB, výhled Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (22 kB)
Schválený rozpočet na rok 2019 - Správa bytů Jince SBJ, rozp. Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (40 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 SMJ, výhled Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (26 kB)
Schválený rozpočet na rok 2019 SMJ, rozp. Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (47 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020, 2021 - ZŠ a MŠ Jince výhl.rozp. ZŠ Rozp. a hosp. obce ostatní 20.11.2018 31.12.2019 20.11.2018 dokument PDF (22 kB)
Schválený rozpočet pro rok 2019 - ZŠ a MŠ Jince ZŠ - shv.rozp.2019 Rozp. a hosp. obce ostatní 20.11.2018 31.12.2019 20.11.2018 dokument PDF (42 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Jinečáček sml. ÚFP 2018/18 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.4.2018 27.4.2021   dokument PDF (102 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse TJ Sokol Jince Sml.ÚFP 2018 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.4.2018 26.4.2021   dokument PDF (122 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - SK 1921 Sml. ÚFP 2018 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 14.4.2018 13.4.2021   dokument PDF (131 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - TJ Jince Sml. ÚFP 2018 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 14.4.2018 13.4.2021   dokument PDF (116 kB)
Střednědobý výhled Svazku obcí 2019-2020 výhled rozp.SOPR Rozp. a hosp. obce ostatní 29.11.2017 31.12.2019 29.11.2017 dokument PDF (36 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - Jinečáček Sml.FP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - TJ Jince Sml.ÚFP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (166 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - SK 1921 Jince Sml. ÚFP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (171 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - Sokol Jince sml. FP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (146 kB)
Seznam - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 1395/15 Oznámení ostatní 28.8.2015 1.9.2025   3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.