Stav k 11. 8. 2022 7.54

Nalezeno 52 záznamů. Poslední změna: 10. 8. 2022 14:25:57
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Veř.vyhláška o doručování veř.vyhláškou ... 1897/22 Veřejná vyhláška Městský úrad Příbram 10.08.2022 26.08.2022 10.08.2022 dokument PDF
Aukční vyhláška č. EAS/SPB/049/2022 1800/22 Aukční vyhláška ÚZSVM 10.08.2022 07.09.2022 10.08.2022 dokument PDF
Pozvánka - zkouška znalosti hub v roce 2022 KHS Oznámení KHS 05.08.2022 08.09.2022 05.08.2022 dokument PDF
Veřejná vyhláška - doručování VV Veřejná vyhláška Městský úrad Příbram 05.08.2022 22.08.2022 05.08.2022 dokument PDF
Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor ve 3.patře č.p. 28 ZP 08/22 Oznámení Městys Jince 01.08.2022 18.08.2022 01.08.2022 2 dokumenty
Informace o počtu a sídle volebních okrsků volby Oznámení Městys Jince 18.07.2022 25.08.2022 18.07.2022 dokument PDF
Rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu městyse Jince na rok 2022 RO č.3 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 14.06.2022 28.02.2023 14.06.2022 dokument PDF
Závěrečný účet městyse Jince za rok 2021 - schválený ZÚ 2021 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 13.06.2022 30.06.2023 13.06.2022 7 dokumentů
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 volby Oznámení Městys Jince 11.06.2022 11.08.2022 11.06.2022 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2022 Tělocvičná jednota SOKOL Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 20.05.2022 20.05.2025 20.05.2022 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2022 Pionýrská skupina Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 17.05.2022 17.05.2025 17.05.2022 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2022 SK 1921 Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 17.05.2022 17.05.2025 17.05.2022 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2022 Hasičský spolek SDH Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 17.05.2022 17.05.2025 17.05.2022 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2022 Tělovýchovná jednota Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 17.05.2022 17.05.2025 17.05.2022 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2022 Římskokatlolická farnost Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 17.05.2022 17.05.2025 17.05.2022 dokument PDF
Rozpočtové opatření č.2 k rozpočtu městyse Jince na rok 2022 RO č.2/22 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 01.04.2022 28.02.2023 01.04.2022 dokument PDF
Výroční zpráva ÚM Jince o poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. za r.2021 761/22 Výroč. zpráva Úřad městyse Jince 30.03.2022 30.03.2024 30.03.2022 dokument PDF
Upravený rozpočet pro rok 2022 upr. rozpočet Rozp. a hosp. obce Vodohospodářské služ 25.03.2022 31.12.2022 25.03.2022 dokument PDF
Opravený schválený rozpočet městyse Jince 2022 vč. informace o změně položek rozpočtu ROZP 2022 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 18.03.2022 28.02.2023 18.03.2022 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2022 Jinečáček, z.s. SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 15.03.2022 15.03.2025 15.03.2022 dokument PDF
Rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu městyse Jince na rok 2022 RO 1/2022 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 04.03.2022 28.02.2023 04.03.2022 dokument PDF
Schválený rozpočet městyse Jince 2022 ROZP 2022 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 28.12.2021 02.01.2023 28.12.2021 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Jince 2023, 2024 SSVR 2023,2024 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 28.12.2021 02.01.2023 28.12.2021 dokument PDF
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026 - SOPR NSVR Rozp. a hosp. obce SOPR 25.11.2021 25.11.2021 dokument PDF
Návrh rozpočtu na rok 2022 - SOPR RO Rozp. a hosp. obce SOPR 25.11.2021 25.11.2021 dokument PDF
Schválený rozpočet PO VSMJ pro rok 2022 Rozp VSMJ 2022 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 19.11.2021 31.12.2022 19.11.2021 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO VSMJ pro roky 2023, 2024 Výhled VSMJ 2023,202 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 19.11.2021 31.12.2022 19.11.2021 dokument PDF
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Jince na rok 2022 Rozpo ZŠ 2022 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 19.11.2021 31.12.2022 19.11.2021 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Jince pro roky 2023, 2024 Výhled ZŠ 2023,2024 Rozp. a hosp. obce Městys Jince 19.11.2021 31.12.2022 19.11.2021 dokument PDF
Revitalizace vybraných lokalit sídelní zeleně městyse Jince MŽP, OP ŽP Infomace z radnice MŽP 12.10.2021 31.12.2023 12.10.2021 dokument PDF
Dodatek č. 1 ke Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Sokol 2021 Darovací smlouva Městys Jince 05.10.2021 05.10.2024 05.10.2021 dokument PDF
ÚZSVM - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlast 2326 Oznámení ÚZSVM 21.09.2021 21.09.2021 dokument PDF
Veřejná vyhláška: Usnesení - rozhodnutí o zastavení řízení 1666/21 Veřejná vyhláška Krajský úřad Středoč 25.06.2021 25.06.2021 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - TJ Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 12.05.2021 12.05.2024 12.05.2021 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Sokol SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 12.05.2021 12.05.2024 12.05.2021 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Pionýrská skupina Jince SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 12.05.2021 12.05.2024 12.05.2021 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - SK 1921 SML ÚFP Darovací smlouva Městys Jince 12.05.2021 12.05.2024 12.05.2021 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Hasičský spolek SDH Jince SML ÚFP 2021 Darovací smlouva Městys Jince 12.05.2021 12.05.2024 12.05.2021 dokument PDF
Výroční zpráva ÚM Jince o poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. za r.2020 774/21/AŠi Výroč. zpráva Úřad městyse Jince 29.03.2021 29.03.2023 29.03.2021 dokument PDF
Darovací smlouva DS Darovací smlouva Městys Jince 19.08.2020 20.08.2023 19.08.2020 dokument PDF
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1678/20 Veřejná vyhláška MZ, odb. HÚ a OL 27.07.2020 31.12.2022 27.07.2020 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - TJ Jince SML ÚFP 2020 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 20.07.2020 31.07.2023 20.07.2020 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Sokol SML ÚFP 2020 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.07.2020 15.07.2023 10.07.2020 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Pionýrská skupina Jince SML ÚFP 2020 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 03.07.2020 05.07.2023 03.07.2020 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - SK 1921 SML ÚFP 2020 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 03.07.2020 05.07.2023 03.07.2020 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Hasičský spolek SDH Jince VP sml. 2020/1 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 13.05.2020 13.05.2023 13.05.2020 dokument PDF
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška ostatní 09.12.2019 31.12.2022 09.12.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 1709/19 Veřejná vyhláška ostatní 30.08.2019 31.12.2022 30.08.2019 dokument PDF
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec) VV kůrovec Veřejná vyhláška Úřad městyse Jince 04.04.2019 31.12.2022 04.04.2019 dokument PDF
Oznámení - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 502/19 Oznámení ÚZSVM 04.03.2019 04.03.2029 04.03.2019 2 dokumenty
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Jince 2188/18 Oznámení 21.11.2018 31.12.2023 21.11.2018 dokument PDF
Seznam - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 1395/15 Oznámení ostatní 28.08.2015 01.09.2025 3 dokumenty