iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Stav k 24. 5. 2019 19:36:37

Nalezeno 42 záznamů.Poslední změna: 22.5.2019 9:44:55

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozhodnutí - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1094/19 zprostředkování info ostatní 22.5.2019 7.6.2019 22.5.2019 3 dokumenty
Veř.vyhl. - oznámení veřejného projednávání návrhu změny č.1 územ.plánu Chaloupky 1013/19 Veřejná vyhláška ostatní 17.5.2019 17.6.2019 17.5.2019 dokument PDF (74 kB)
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku ZD Dokumenty Městys Jince 15.5.2019 4.6.2019 15.5.2019 dokument PDF (646 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZN Oznámení Městys Jince 2.5.2019 26.5.2019 2.5.2019 dokument PDF (67 kB)
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 dle cenových předpisů VaK Dokumenty SMJ 29.4.2019 31.5.2019 29.4.2019 dokument PDF (121 kB)
Veř. vyhláška - oznámení FÚ o zpřístupnění hromadného předpis.seznamu k nahlédnutí 890/19 Veřejná vyhláška Finanční úřad 26.4.2019 27.5.2019 26.4.2019 dokument PDF (27 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Pionýrská skupina SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (226 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Sokol SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (169 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Jinečáček SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (139 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - TJ Jince SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (151 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - SK 1921 SML ÚFP 2019 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 18.4.2019 20.4.2022 18.4.2019 dokument PDF (163 kB)
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 ... 773/19 zprostředkování info ostatní 8.4.2019 13.6.2019 8.4.2019 dokument PDF (88 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec) VV kůrovec Veřejná vyhláška Úřad městyse Jince 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (237 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. 5. 2019 724/19/LHa Oznámení Úřad městyse Jince 2.4.2019 26.5.2019 2.4.2019 dokument PDF (30 kB)
Svazek obcí Podbrdského regionu – oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 Rozp. SOPR Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 29.3.2019 31.12.2019 29.3.2019 dokument PDF (484 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse 2019 RO č.1 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 29.3.2019 2.1.2020 29.3.2019 dokument PDF (100 kB)
Oznámení - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 502/19 Oznámení ÚZSVM 4.3.2019 4.3.2029 4.3.2019 2 dokumenty
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2018 462/19 Zprávy Úřad městyse Jince 28.2.2019 28.2.2020 28.2.2019 dokument PDF (58 kB)
Schválený rozpočet městyse Jince na rok 2019 ROZP Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 14.12.2018 2.1.2020 14.12.2018 dokument PDF (72 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Jince 2020, 2021 ROZP Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 14.12.2018 2.1.2020 14.12.2018 dokument PDF (22 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Jince 2188/18 Oznámení 21.11.2018 31.12.2023 21.11.2018 dokument PDF (40 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú.Běřín 2186/18 Oznámení 21.11.2018 1.1.2020 21.11.2018 dokument PDF (47 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 SB, výhled Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (22 kB)
Schválený rozpočet na rok 2019 - Správa bytů Jince SBJ, rozp. Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (40 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 SMJ, výhled Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (26 kB)
Schválený rozpočet na rok 2019 SMJ, rozp. Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (47 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020, 2021 - ZŠ a MŠ Jince výhl.rozp. ZŠ Rozp. a hosp. obce ostatní 20.11.2018 31.12.2019 20.11.2018 dokument PDF (22 kB)
Schválený rozpočet pro rok 2019 - ZŠ a MŠ Jince ZŠ - shv.rozp.2019 Rozp. a hosp. obce ostatní 20.11.2018 31.12.2019 20.11.2018 dokument PDF (42 kB)
Závěrečný účet městyse Jince za rok 217 RO ZÚ2017 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 16.10.2018 30.6.2019 16.10.2018 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse TJ Sokol Jince Sml.ÚFP 2018 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.4.2018 26.4.2021   dokument PDF (122 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Jinečáček sml. ÚFP 2018/18 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.4.2018 27.4.2021   dokument PDF (102 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - TJ Jince Sml. ÚFP 2018 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 14.4.2018 13.4.2021   dokument PDF (116 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - SK 1921 Sml. ÚFP 2018 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 14.4.2018 13.4.2021   dokument PDF (131 kB)
Střednědobý výhled Svazku obcí 2019-2020 výhled rozp.SOPR Rozp. a hosp. obce ostatní 29.11.2017 31.12.2019 29.11.2017 dokument PDF (36 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - Jinečáček Sml.FP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - Sokol Jince sml. FP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (146 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - SK 1921 Jince Sml. ÚFP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (171 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - TJ Jince Sml.ÚFP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (166 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku s SK 1921 Jince Sml.2016 SK Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 24.8.2016 23.8.2019   dokument PDF (176 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového fin.přísp. z rozpočtu městyse Jince pro r.2016 Tělovýchovná jednota sml.2016 TJ Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 31.5.2016 30.5.2019   dokument PDF (158 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku pro r.2016 - TJ Sokol Jince Sml.2016 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 25.5.2016 24.5.2019 25.5.2016 dokument PDF (168 kB)
Seznam - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 1395/15 Oznámení ostatní 28.8.2015 1.9.2025   3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.