iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Stav k 18. 1. 2019 15:03:00

Nalezeno 33 záznamů.Poslední změna: 18.1.2019 12:45:48

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku pro r.2016 - TJ Sokol Jince Sml.2016 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 25.5.2016 24.5.2019 25.5.2016 dokument PDF (168 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového fin.přísp. z rozpočtu městyse Jince pro r.2016 Tělovýchovná jednota sml.2016 TJ Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 31.5.2016 30.5.2019   dokument PDF (158 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku s SK 1921 Jince Sml.2016 SK Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 24.8.2016 23.8.2019   dokument PDF (176 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - Jinečáček Sml.FP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - Sokol Jince sml. FP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (146 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - TJ Jince Sml.ÚFP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (166 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse Jince 2017 - SK 1921 Jince Sml. ÚFP 2017 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 10.5.2017 11.5.2020   dokument PDF (171 kB)
schválený rozpočtový výhled p.o. SBJ 2019-2020 ROZP SBJ Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.11.2017 31.12.2019 25.11.2017 dokument PDF (120 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. ZŠ a MŠ Jince 2019,2020 ROZP ZŠ Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.11.2017 31.12.2019 25.11.2017 dokument PDF (128 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. SMJ 2019, 2020 ROZP SMJ Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.11.2017 31.12.2019 25.11.2017 dokument PDF (164 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2019, 2020 RO19_20 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 3.1.2018 31.12.2019 3.1.2018 dokument PDF (98 kB)
Střednědobý výhled Svazku obcí 2019-2020 výhled rozp.SOPR Rozp. a hosp. obce ostatní 29.11.2017 31.12.2019 29.11.2017 dokument PDF (36 kB)
seznam nemovitých věcí - neznámý vlastník 425/18 Oznámení ÚZSVM 27.2.2018 28.2.2019 27.2.2018 dokument PDF (155 kB)
Výroční zpráva ÚM Jince o poskytování informací 443/18 Dokumenty Úřad městyse Jince 1.3.2018 28.2.2019 1.3.2018 dokument MS Word (32 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - TJ Jince Sml. ÚFP 2018 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 14.4.2018 13.4.2021   dokument PDF (116 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - SK 1921 Sml. ÚFP 2018 Veřejnoprávní smlouvy Úřad městyse Jince 14.4.2018 13.4.2021   dokument PDF (131 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse TJ Sokol Jince Sml.ÚFP 2018 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.4.2018 26.4.2021   dokument PDF (122 kB)
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městyse - Jinečáček sml. ÚFP 2018/18 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 25.4.2018 27.4.2021   dokument PDF (102 kB)
Rozpočtové opatření č.3 ze dne 12.09.2018 rozpočt.opatř.č.3 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 17.9.2018 28.2.2019 17.9.2018 dokument PDF (134 kB)
Schválený rozpočet pro rok 2019 - ZŠ a MŠ Jince ZŠ - shv.rozp.2019 Rozp. a hosp. obce ostatní 20.11.2018 31.12.2019 20.11.2018 dokument PDF (42 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020, 2021 - ZŠ a MŠ Jince výhl.rozp. ZŠ Rozp. a hosp. obce ostatní 20.11.2018 31.12.2019 20.11.2018 dokument PDF (22 kB)
Schválený rozpočet na rok 2019 SMJ, rozp. Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (47 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 SMJ, výhled Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (26 kB)
Schválený rozpočet na rok 2019 - Správa bytů Jince SBJ, rozp. Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (40 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 SB, výhled Rozp. a hosp. obce SMJ 21.11.2018 31.12.2019 21.11.2018 dokument PDF (22 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú.Běřín 2186/18 Oznámení 21.11.2018 1.1.2020 21.11.2018 dokument PDF (47 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Jince 2188/18 Oznámení 21.11.2018 31.12.2023 21.11.2018 dokument PDF (40 kB)
Vydání OZV č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a OZV č.2/2018 Obec. záv. vyhl./nař. Úřad městyse Jince 13.12.2018   13.12.2018 dokument PDF (136 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Jince 2020, 2021 ROZP Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 14.12.2018 2.1.2020 14.12.2018 dokument PDF (22 kB)
Schválený rozpočet městyse Jince na rok 2019 ROZP Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 14.12.2018 2.1.2020 14.12.2018 dokument PDF (72 kB)
Seznam - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 1395/15 Oznámení ostatní 28.8.2015 1.9.2025   3 dokumenty
Závěrečný účet městyse Jince za rok 217 RO ZÚ2017 Rozp. a hosp. obce Úřad městyse Jince 16.10.2018 30.6.2019 16.10.2018 3 dokumenty
Záměr pronájmu nebytových prostor a výpůjčky sauny v Jiních vč. veřejné nabídky a příloh ZP 01/19 Záměr obce - majetek Úřad městyse Jince 3.1.2019 21.1.2019 3.1.2019 4 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.