iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 372

Značka: ZP01/18 Zveřejněno od: 5.11.2018 11:27:53 Zveřejnit do: 20.11.2018 23:59:59 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Úřad městyse Jince Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 28 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad městyse Jince

Vyvěšeno od: 5.11.2018
Vyvěšeno do: 20.11.2018

Úřední deska – Jince

Vyvěšeno od: 5.11.2018
Má být vyvěšeno do: 20.11.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.11.2018 11:27:53
Do: 20.11.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.