iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Detail

Vydání OZV č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Značka: OZV č.2/2018 Zveřejněno od: 13.12.2018 14:07:39 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Úřad městyse Jince Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 136 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad městyse Jince

Vyvěšeno od: 13.12.2018
Vyvěšeno do: 15.1.2019

Úřední deska – Jince

Vyvěšeno od: 13.12.2018
Má být vyvěšeno do: 15.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.12.2018 14:07:39
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.