iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu nebytových prostor a výpůjčky sauny v Jiních vč. veřejné nabídky a příloh

Značka: ZP 01/19 Zveřejněno od: 3.1.2019 10:55:56 Zveřejnit do: 21.1.2019 10:48:42 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Úřad městyse Jince Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad městyse Jince

Vyvěšeno od: 3.1.2019
Vyvěšeno do: 21.1.2019

Úřední deska – Jince

Vyvěšeno od: 3.1.2019
Má být vyvěšeno do: 21.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.1.2019 10:55:56
Do: 21.1.2019 10:48:42

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.