iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu nebytových prostor a výpůjčky sauny v Jiních vč. veřejné nabídky a příloh

Značka: 318/19/AŠi Zveřejněno od: 11.2.2019 14:01:44 Zveřejnit do: 4.3.2019 13:56:21 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Úřad městyse Jince Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad městyse Jince

Vyvěšeno od: 11.2.2019
Vyvěšeno do: 4.3.2019

Úřední deska – Jince

Vyvěšeno od: 11.2.2019
Má být vyvěšeno do: 4.3.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.2.2019 14:01:44
Do: 4.3.2019 13:56:21

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.