iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Jince parc. č. 1367/21 - 1367/36 pro garážová stání

Značka: ZP 535/19 Zveřejněno od: 8.3.2019 13:30:28 Zveřejnit do: 8.6.2019 13:29:12 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Úřad městyse Jince Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 27 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad městyse Jince

Vyvěšeno od: 8.3.2019
Vyvěšeno do: 8.6.2019

Úřední deska – Jince

Vyvěšeno od: 8.3.2019
Má být vyvěšeno do: 8.6.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 8.3.2019 13:30:28
Do: 8.6.2019 13:29:12

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.