iMunis eDeska

Jince

Úřední deska – Detail

Veřej.vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územ. rozvoje Stč.kraje...

Značka: 1934/19 Zveřejněno od: 2.10.2019 15:07:37 Zveřejnit do: 17.11.2019 15:04:38 Typ: Veřejná vyhláška Původce: Krajský úřad Středočeského kraje Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 109 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje

Vyvěšeno od: 2.10.2019
Vyvěšeno do: 17.11.2019

Úřední deska – Jince

Vyvěšeno od: 2.10.2019
Má být vyvěšeno do: 17.11.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.10.2019 15:07:37
Do: 17.11.2019 15:04:38

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.